Tietoja

Etiikka

Maailmanlaajuiset eettiset periaatteemme ("Eettiset periaatteet") määrittelevät liiketoiminnan menetelmiin ja käytökseen liittyvät yleiset periaatteet ja käytännöt, jotka ohjaavat kaikkia Checkpoint Systems, Inc.:n työntekijöitä ja osakkuusyhtiöitä eri puolilla maailmaa ("Checkpoint"). Tältä sivulta löydät Eettiset periaatteet kokonaisuudessaan, sekä muutamia useimmin esitettyjä kysymyksiä (FAQ), jotka selittävät, mitä Eettiset periaatteet tarkoittavat, mistä saat vastauksia Eettisiin periaatteisiin liittyviin kysymyksiisi ja kuinka voit ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista. Sivulta löytyy myös muutama kuva siitä, kuinka Eettisiä periaatteita sovelletaan tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa.

Täältä löydät tietoa myös eettisestä lautakunnastamme, joka koostuu yhdeksästä (9) työntekijästä, jotka valittiin kykyjensä ja riippumattomuutensa perusteella, sekä ulkopuolisesta eettisten asioiden vastuuhenkilöstä. Työntekijät edustavat Checkpointin maailmanlaajuista henkilöstöä. Edustajista kaksi (2) tulee Pohjois-Amerikasta, kolme (3) Euroopasta, yksi (1) Karibialta/Latinalaisesta Amerikasta ja kolme (3) Aasian ja Tyynenmeren alueelta.

Lautakunta käsittelee kysymyksiä ja Eettisten periaatteiden rikkomiseen liittyviä raportteja. Lautakunta ilmoittaa löydöksensä ja suosituksensa suoraan yrityksen johtokunnan hallintokomitealle lautakunnan riippumattomuuden säilyttämiseksi.

Työntekijät ja muut ihmiset, jotka haluavat esittää kysymyksiä tai ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista Eettisiin periaatteisiin liittyen, voivat ottaa yhteyttä Eettiseen lautakuntaan monin eri tavoin: (i) "kuuman linjan" kautta, johon voi ottaa yhteyttä verkossa tai soittamalla puhelinnumeroon, joka on maksuton joka puolelta maailmaa soitettaessa, (ii) ottamalla yhteyttä suoraan Eettisen lautakunnan jäseniin ja (iii) ottamalla suoraan yhteyttä eettisten asioiden vastuuhenkilöön. Tiedot kaikista yhteydenottokeinoista löytyvät myös tältä sivulta.

Checkpoint on sitoutunut ylläpitämään korkeita eettisiä standardeja liiketoimintaamme liittyen kaikkialla maailmassa.

Mikäli kaipaat lisätietoja tai haluat tehdä ilmoituksen, ole hyvä ja vieraile tällä sivulla.