Tietoja

Kestävä kehitys & Yhteiskuntavastuu

Checkpoint on jo pitkään kehittänyt aktiivisesti ratkaisuja, jotka kunnioittavat ympäristöä ja auttavat asiakkaita vähentämään energiankulutusta ja jätteiden syntymistä. Checkpointin tuotteet, käytännöt ja menetelmät ovat osa koko yrityksen kattavaa Environmentally Committed Organization (ECO) -ohjelmaa, jonka tavoitteena on toimittaa tuotteet ja palvelut asiakkaille ympäristöystävällisellä tavalla. Tavoitteemme ovat yksinkertaisia: tuottaa ympäristöystävällisiä tuotteita, tukea uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, vähentää syntyvän jätteen määrää ja pienentää hiilijalanjälkeämme merkittävästi.

Lisäksi olemme sitoutuneet pyörittämään liiketoimintaa mahdollisimman eettisesti ja yhteiskuntavastuullisesti - aina globaalien ympäristöstandardien tukemisesta ja jokaisen toimintamaamme ainutlaatuisten liiketoiminnan vaatimusten tunnistamisesta ihmisten elin- ja työskentelytapoja parantaviin yhteisöohjelmiin osallistumiseen.

Yksi tärkeimmistä yhteiskuntavastuuseemme sisältyvistä sitoumuksista on lupaus ryhtyä tarvittaviin toimiin Kongon demokraattisessa tasavallassa vallitsevan väkivaltaisen konfliktin päättämiseksi. Konflikti on osittain seurausta alueella toimivien sotilaallisten ryhmittymien harjoittamasta "konfliktialueiden mineraalien" hyväksikäytöstä ja myynnistä. Tavoitteenamme on estää tuotteidemme ja niiden osien hankkiminen tällaisilta aseellisilta ryhmittymiltä. Samalla pyrimme parantamaan paikallista turvallisuutta ja ihmisten tietoisuutta tästä tärkeästä asiasta, kuten Konfliktialueiden mineraaleja koskevassa käytännössämme sanotaan. Pääset lukemaan käytännön klikkaamalla oikealla olevaa linkkiä.