Ratkaisut

Alpha High Theft Solutions

Alpha High Theft Solutions, joka on eräs Checkpointin osasto, on alansa johtava yritys, joka tarjoaa älykkäitä, hyvin suunniteltuja ja edullisia tapoja suojata varkauksille alttiit tuotteet. Alpha on kehittänyt monia varkaussuojaformaatteja varkauksille alttiille tuotteille, jotka ovat kalliita (kuten merkkilaukut) tai jotka tuovat vähittäismyyjälle suuren tuottomarginaalin (kuten partaterät).

Alphan ratkaisut kasvattavat investoinnin tuottoprosenttia todistetusti. Usein ne maksavat itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa alhaisemman hävikin ja lisääntyneen myynnin muodossa. Useat riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet, että Alphan ratkaisut parantavat vähittäismyyjän tulosta ja kasvattavat investoinnin tuottoprosenttia. Suurin osa maailman suurimmista vähittäiskauppiaista suojaa varkauksille alttiit tuotteensa nykyisin Alphan tuotteilla ja ratkaisuilla.