Ratkaisut

Lähdemerkintä

Lähdemerkintä tarjoaa tuotesuojausratkaisun, joka kattaa koko vähittäiskaupan toimitusketjun. Tämä hyödyttää niin valmistajia kuin vähittäiskauppiaitakin kasvattamalla myyntiä, kasvattamalla varastosta löytyvien tuotteiden määrää ja pienentämällä hävikkiä.

Valmistajat ja vähittäiskauppiaat joutuvat kohtaamaan alati muuttuvan kuluttajaympäristön, jossa toiminnan ketteryys ja asiakasuskollisuus määrittelevät voittomarginaalien ja tuottojen suuruuden.

Lähdemerkintä virallistaa valmistajien ja vähittäiskauppiaiden välisen yhteistyön tärkeimmissä tuotekategorioissa. Tämä johtaa "positiiviseen noidankehään", joka parantaa tehokkuutta, kasvattaa brändiuskollisuutta ja johtaa molempien osapuolten kannattavampaan kasvuun.